De Plukjes & De Stampertjes

Ons kindercentrum bestaat uit 4 groepen waarvan er twee groepen zijn in de leeftijdscategorie van 2-4 jaar (peutergroepen).
Deze groepen dragen de namen; De Plukjes & De Stampertjes.
Op deze groepen hebben we aandacht voor het individuele kind maar zijn we ook bezig met groepsactiviteiten zoals; de ochtend beginnen met de kring, gymen in de gymzaal, voorlezen, dans & muziek en spelen we tijdens ieder thema poppenkast.

Wij werken wij met thema’s welke herkenbaar zijn en tot de verbeelding spreken van de kinderen. Tijdens de thema is er aandacht voor creatieve activiteiten, muziek, dans & taalontwikkeling. Op deze manier dragen wij bij aan een uitstekende voorbereiding op het basisonderwijs.