Veiligheid

Op een kindercentrum waar veel kinderen en volwassenen verblijven, dient uiteraard aandacht te worden geschonken aan het aspect veiligheid.

Op kindercentrum Jip&Janneke is de locatiemanager belast met de veiligheid op en rondom het kindercentrum, zowel op het gebied van fysieke veiligheid (brandgevaar, veilige speeltoestellen, EHBO-koffers enz.) als op het gebied van welbevinden van de kinderen.

Erkend Leerbedrijf

Onze instelling biedt plaats aan stagiaires van diverse opleidingen, die worden begeleid door een werkbegeleider en de praktijkopleider. Kinderopvang Jip & Janneke BV is een erkend leerbedrijf en staat in het landelijke register van het landelijk orgaan SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen. Bovendien denken ze met het management mee over een verdere ontwikkeling en verbetering van de pedagogische kwaliteit van de organisatie.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management van de organisatie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

Kind volg systeem

Met het kind volg systeem kunnen wij kinderen gedurende de 4 jaar bij J&J observeren aan de hand van een speciaal ontwikkeld formulier. Ieder jaar, rond de verjaardag van een kind, krijg jij als ouder dit formulier toegestuurd en kan je deze downloaden. Aan het eind van de 4 jaar bij J&J is er zo een heel volg syteem ontstaan en is er een duidelijk ontwikkelingslijn te zien.

Vanuit de samenwerking met ParnasSys biedt Konnect de mogelijkheid om de volledige methode Driestar Educatief te gebruiken voor het volgen van kinderen. Dit is evt een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar. Opgeslagen observatieformulieren kunnen vanuit de app van Konnect gedeeld worden met de ouder, maar ook met ParnasSys. Uiteraard alleen als daar behoefte en goed keuring van jou als ouder voor is. Zo blijven altijd de juiste personen op de hoogte van de ontwikkeling van het kind!

In 40 jaar tijd

Kinderen op J&J
>50.000 luiers
23.567 fruithapjes
1.000.000 liedjes gezongen

40+ jaren ervaring in kinderopvang

Al 40 jaar lang mag Kindercentrum Jip & Janneke zich onderscheiden van alle andere kinderdagverblijven in de regio. In 40 jaar tijd hebben wij ons zelf geprofileerd als een warm en sfeervol kindercentrum. Met oog voor het kind, zijn behoefte en wensen. Met een luisterend oor voor de ouder en met een vast team aan pedagogisch professionals.
Wij blijven leren, ontwikkelen, groeien en mochten we door louter mond-tot-mond reclame een van de grootste en beste van de wijk worden.

Ineke Wilhelmus 1979-2020

Kindercentrum Jip&Janneke heeft in 2019 haar 40-jarig jubileum mogen vieren. Dit bestaansrecht hadden we nooit kunnen vieren zonder Ineke Wilhelmus.
Zij is de grondlegger van dit mooie kindercentrum. Ineke is in februari 2020 overleden maar haar visie over kinderen is stevig verankerd als een boom met sterke wortels in alle beleidsterreinen in onze organisatie.

Haar ongelofelijke inzet, de duidelijkheid in alles, Ineke liet niets over aan het toeval. Haar werkwijze dwong respect af; de liefde die ze uitstraalde en niet alleen naar de kinderen maar de gehele organisatie, koesterde haar warme belangstelling.
Hard werken, risico’s durven nemen, niet bang zijn voor een mislukking, die echter meestal uitbleef omdat alles nauwkeurig werd onderbouwd, waren typerend voor haar.
De medewerkers kregen het soms benauwd door de hoge eisen, die zij stelde aan hen, toch werd dit geaccepteerd omdat zij van zichzelf ook het onmogelijke eiste.
Door haar kracht, gedrevenheid en duidelijke blik op de toekomst werd het onmogelijke, mogelijk.

Inmiddels staat er na 41 jaar een professionele organisatie in het noorden van Rotterdam. We hebben veel concurrentie maar een gezonde financiële balans, die voldoende mogelijkheden biedt om alle innovaties in de kinderopvang te realiseren en haar levenswerk voort te kunnen zetten.

Ik werk nu zelf 33 jaar bij Jip&Janneke en ben trots dat ik directeur/eigenaar ben van dit bedrijf en dat er inmiddels 18 gemotiveerde medewerkers en 2 vrijwilligers werkzaam zijn, die 5 dagen in de week professionele opvang bieden met heel veel liefde voor kinderen en ouders.

Monique van der Heijden, directeur