Wie zijn wij?

Kindercentrum Jip & Janneke is een kleinschalige voorziening van kinderopvang. Het kindercentrum is gelegen op een binnenterrein achter de huizen. Via een afsluitbare poort kom je op het speelterrein, waar de ingang van het gebouw is.

In de wijk waar het kindercentrum is gevestigd, is er betaald parkeren van 09.00 tot 18.00 uur. Jip & Janneke is gevestigd in een gebouw wat dateert van 1913 en was tot ± 1984 een openbare kleuterschool. Vanaf augustus 1987 is het kindercentrum hierin gevestigd.

Het is een oud pand wat door de diversen verbouwingen, een kindvriendelijke en warme sfeer heeft. Het kindercentrum beschikt over 4 grote lokalen waarin twee babygroepen en twee peutergroepen zijn gevestigd. Jip & Janneke heeft de beschikking over een ruime buitenspeelplaats op het zuiden, met twee afgescheiden gedeeltes:  voor de baby’s van de Floddertjes en een gedeelte bij de baby’s van de Zaza groep.

Doel

De algemene doelstelling van het kindercentrum is het bieden van kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar. Een sfeer en klimaat te realiseren waarin zowel kinderen, ouders/opvoeders en pedagogisch medewerkers zich kunnen vinden.

Dit alles vindt plaats onder professionele begeleiding in een uitnodigende omgeving binnen de wettelijke kaders en richtlijnen, die van toepassing zijn.

Missie en visie

Kindercentrum Jip&Janneke biedt kinderopvang en speelmogelijkheden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij willen de beste zijn in kinderopvang en het bieden van speelmogelijkheden, binnen de ruimte die onze maatschappelijke taak ons geeft. Onze diensten moeten betaalbaar en toegankelijk zijn.

Een vertrouwelijke relatie met ouders/opvoeders is voor ons vanzelfsprekend. In onze voorzieningen heerst een klimaat waarin kinderen zich veilig en prettig voelen en waarin ze gestimuleerd worden te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen. Onze accommodatie en pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijke normen voor kinderopvang.

De kwaliteit van ons kindercentrum en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van de pedagogisch medewerkers.  Wij zijn er dan ook trots op  je te kunnen melden dat er weinig personeelsverloop is, de continuïteit naar kinderen en ouders blijft zo gewaarborgd. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen besteden we veel zorg en aandacht aan onze pedagogisch medewerkers.

Bij Jip & Janneke werken 14 pedagogisch medewerkers zowel in fulltime,- alsmede parttime dienstverband. Ten slotte hechten wij aan een open en heldere communicatie en een goede werksfeer.

Kwaliteit:

Kwaliteit is, volgens ons, het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Dit betekent dat we ons b.v. zeer flexibel opstellen t.a.v. indeling van dagdelen, en openstaan voor klachten en of opmerkingen om een proces van continu verbeteren op te starten. Wij zullen ouders en verzorgers zoveel mogelijk bij onze activiteiten betrekken. Kwaliteit is ook het bieden van structuur aan de kinderen, naast bovengenoemde flexibiliteit, d.m.v. een vaste groepsruimte (stamgroep), een vaste dagindeling en een vast team met vast werkrooster, zodat kinderen en ouders niet steeds nieuwe gezichten zien.

Onder begeleiding van deskundig opgeleid personeel op minimaal MBO niveau, vindt de opvang plaats.

Om de kwaliteit van Kindercentrum Jip&Janneke te borgen is er een Kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. De werking en samenhang van het systeem zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek.

Integratie gehandicapten

Het kindercentrum stelt zich tot doel om de integratie tussen gehandicapten en niet gehandicapten zoveel mogelijk te bevorderen.  Dit geldt voor zowel het personeel alsmede voor de kinderen.

Even voorstellen

Erik

Locatiemanager

Wil je meer over mij te weten komen? Ga dan naar “Ons Team” en lees mijn verhaal.

Nancy

Locatiemanager/Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Wil je meer over mij te weten komen? Ga dan naar “Ons Team” en lees mijn verhaal.

Eartha

Eartha

Praktijk opleider/Pedagogisch professional

Wil je meer over mij te weten komen? Ga dan naar “Ons Team” en lees mijn verhaal.

Naoual

Naoual

Pedagogisch professional

Wil je meer over mij te weten komen? Ga dan naar “Ons Team” en lees mijn verhaal.