Pedagogisch Coach/Beleidsmedewerker.

De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ) schrijft voor dat elke kinderopvang organisatie vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook dient elke kinderopvang organisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks te coachen.
Vanaf 2019 zijn wij daarom gestart met een Pedagogisch Coach/Beleidsmedewerker.

De Pedagogisch Beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kindercentrum Jip & Janneke. Zij bewaakt en borgt de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De beschikbare uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet, zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid. Binnen de kaders heeft een medewerker zelf de ruimte om het beleid naar eigen inzicht in te vullen.

Onze Pedagogisch Coach is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied.

Jip & Janneke heeft er voor gekozen om deze twee functies te combineren en uit te laten dragen door een persoon. Binnen onze organisatie heeft Nancy Harmsen in 2018 de opleiding Pedagogisch Coach/beleidsmedewerker afgerond en is per januari 2019 werkzaam als coach en beleidsmedewerker naast haar part-time functie als Pedagogisch medewerker.