Met hart en hoofd

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders en behartigt de belangen van ouders en kinderen. Bovendien denken ze met het management mee over een verdere ontwikkeling en verbetering van de pedagogische kwaliteit van de organisatie.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management van de organisatie.

Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang.