Een ongeluk zit een klein hoekje…

Op een kindercentrum waar veel kinderen en volwassenen verblijven, dient uiteraard aandacht te worden geschonken aan het aspect veiligheid.

Op kindercentrum Jip&Janneke is de locatiemanager belast met de veiligheid op en rondom het kindercentrum, zowel op het gebied van fysieke veiligheid (brandgevaar, veilige speeltoestellen, EHBO-koffers enz.) als op het gebied van welbevinden van de kinderen.